บด สวด

บทสวดแก้เคราะห์เสริมบารมี – หนังสือธรรมะ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน บทสวดมนต์. หมอช้าง" แจกบทสวดมนต์ไว้สวดหน้า "พระบรมมหาราชวัง". บทสวดโพชฌังคปริตรอุณหิสสวิชัย – หนังสือธรรมะ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน บท .... สวดมนต์ คาถามงคล - Thai Pray on the App Store. บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุและพระมงคลเทพมุนี. บทสวดโพชฌังคปริตรอุณหิสสวิชัย – หนังสือธรรมะ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน บท .... บทสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ .... บทสวดมนต์สมุดพับ-ขนาดใหญ่ สีทอง