หอศิลป เจ าฟ า

หอศิลป์พิมานทิพย์' แหล่งรวมงานฝีพระหัตถ์ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์. ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม นิทรรศการสัญจรของเจแปนฟาวน์เดชั่น เรื่อง “เมือง .... นิทรรศการ "รยางค์สัมพันธ์ (Mode of Liaisons)". ARCH : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ เจแปนฟาวน์เดชั่นเอเชีย .... หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Art Centre Silpakorn University .... นิทรรศการ “ฮีต 12” (Heat 12) – PORTFOLIOS*NET. ขอเชิญผู้สนใจเข้าชม นิทรรศการสัญจรของเจแปนฟาวน์เดชั่น เรื่อง “เมือง .... พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป :: Museum Thailand