โรงเรือนเพาะเห ดฟาง

โรงเรือนเพาะเห็ด |. เพาะเห็ด |. นักวิจัยเผยแพร่เทคนิคเพาะเห็ดเพิ่มมูลค่าหลังทำนา. การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนหรือเชิงธุรกิจ. การสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์เพาะเห็ดฟาง. การเพาะเห็ดฟาง จาก ทะลายปาล์ม เพิ่มมูลค่า สวนปาล์ม สร้างรายได้ดีทุก15วัน. โรงเรียนสอนเพาะเห็ด, สอนวิธีเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน,เห็ดนางรมฮังการี .... สอนเพาะเห็ดฟางแบบครบวงจร 2 วันเต็ม เรียนทบทวนฟรี ลงทะเบียนครั้งเดียว ...