Công Ty Boss Đồng Nai

Thông báo tổ chức ngày hội hướng nghiệp doa công ty Bosch tổ chức .... Khát" lao động kỹ thuật - Báo Đồng Nai điện tử. Bosch Đồng Nai tuyển dụng công nhân, kỹ thuật viên - NhadatDongNai365. Nhà máy mở rộng Lth 101a (Chi nhánh của Công Ty TNHH Robert Bosch .... Đỏ mắt tìm lao động có trình độ - Báo Đồng Nai điện tử. Vốn FDI đổ dồn vào ngành công nghiệp phụ trợ ở Đồng Nai. Bosch tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực kỹ thuật tại Việt Nam. Sonadezi, doanh nghiệp nắm 1/3 số khu công nghiệp Đồng Nai được chấp ...